Zbiórka na ratowanie Archiwum Historycznego we Lwowie

Szanowni Państwo!

Wczoraj (03.03.2022) ogłosiliśmy informację o zbieraniu pomocy materialnej (dyski przenośne, taśma zabezpieczająca do oklejania okien, rękawice, latarki, krótkofalówki, koce termiczne, generator prądu, sprzęt przeciwpożarowy, koce przeciwpożarowe, agregat prądotwórczy) dla Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Wezwanie spotkało się licznym odzewem, chęć niesienia pomocy jest ogromna, dlatego ujęliśmy ją w formy organizacyjne w ramach statutowej działalności Towarzystwa Wydawniczego „Historia Iagellonica”. Akcja przebiegać będzie dwutorowo, w formie pieniężnej i materialnej.

Pieniądze można wpłacać na specjalne konto Towarzystwa Wydawniczego „Historia Iagellonica w Banku PKO BP o numerze 06 1020 2892 0000 5502 0797 4084 z dopiskiem darowizna na rzecz CPAHU Lwów.
Dary materialne składać można do Tomasza Kargola i Kamila Ruszały w Instytucie Historii UJ, ul. Gołębia 13, p. 205, II piętro, w następujących terminach:

poniedziałek 09:00–13:00,

wtorek 09:00–15:00,

środa 15:00–18:00,

czwartek 15:00–17:00.

Proszę nie zostawiać żadnych rzeczy na portierni lub sekretariacie!

Kontakt e-mailowy: pomoc_dla_cpahul@onet.pl

Dziękujemy za wszelkie słowa wsparcia i pomoc! Krzysztof Ślusarek, Tomasz Kargol, Kamil Ruszała