Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX w.

Autor:
Tomasz Kargol (redakcja), Bogdana Petryszak (redakcja), Krzysztof Ślusarek (redakcja)

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2018

Era:
Historia XIX i XX wieku

ISBN:
978-83-65080-74-5 (PL) 9780966-8225-59-8 (UA)

Format:
B5

Rodzaj oprawy:
Twarda (proj. F.H.U. Mykom)

Liczba stron:
320

Dodaj do koszyka

Kolejny tom studiów i materiałów „Społeczeństwo i gospodarka Galicji”, który oddajemy do rąk czytelników, poświęcony został wybranym aspektom dziejów miast galicyjskich na szerokim tle przeobrażeń społeczno-politycznych zachodzących w Środkowej i Wschodniej Europie w XVIII-XIX stuleciu.