Historia Iagellonica

wyadwnictwo.jpg

Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” powstało w 1996 r. Zamysłem założycieli było powołanie stowarzyszenia zajmującego się prezentowaniem osiągnięć krakowskich historyków. Zgodnie ze statutem celem Towarzystwa jest: działanie na rzecz integracji środowiska historyków, propagowanie wiedzy i osiągnięć historyków przez publikację i rozpowszechnianie w innych formach ich prac a także pomoc i wspieranie inicjatyw wydawniczych i innych podejmowanych przez historyków. Wszystkie pozyskane i wypracowane środki Towarzystwo przeznacza na działalność statutową. Dotychczas Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” wydało ponad siedemdziesiąt prac o charakterze naukowym bądź popularnonaukowym. Są to głównie książki historyczne, ale także prace z takich dziedzin jak: językoznawstwo, psychologia czy architektura.