Historia Iagellonica patronem OZHS

Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica ma przyjemnośc należeć do grona patronów 29. Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. Wydarzenie to odbywa się w Instytucie Historii UJ, w dniach 20-24 maja b.r. Młodzii badacze z całego kraju mają możliwości zaprezentowania wyników swoich prac, oraz posłuchania wystąpień ekspertów z grona doświadczonych pracowników naukowych. Konferencji towarzyszą również okolicznościowe atrakcje kulturalne