Nominacja w konkursie Stowarzyszenia Historyków Starożytności

Z radością zawiadamiamy, że praca naszego autora: Jakuba Kuciaka: Samos w świetle Herodota została nominowana do nagrody za monografię naukowa poświęconą antykowi, przez Stowarzyszenie Hisotryków Starożytności.