Antologia okolicznościowej poezji politycznej bezkrólewia i wojny o tron polski (1733-1735)

Autor:
Rafał Niedziela

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2019

Era:
Historia nowożytna

ISBN:
978-83-65080-99-8

Format:
A5

Rodzaj oprawy:
Twarda (proj. F.H.U. Mykom)

Liczba stron:
281

PROMOCJE

Dodaj do koszyka

Okolicznościowa poezja polityczna przedostatniego bezkrólewia i wojny o tron polski z lat 1733-1735 nie doczekała się dotąd całościowej monografii ani wydania w formie antologii. Przez długi czas jedynymi publikacjami szerzej omawiającym ten rodzaj twórczości były znakomite prace Juliusza Nowaka-Dłużewskiego i Pauliny Buchwald-Pelcowej, obie jednak tylko w niewielkiej części odnosiły się do wspomnianego okresu. Pojedyncze wiersze ogłaszano co pewien czas w zbiorach źródeł, zamieszczano je w różnych pracach monograficznych albo w artykułach naukowych.