Edytorstwo źródeł - ograniczenia i perspektywy

Autor:
Adam Perłakowski (redakcja)

Seria:
Studia edytorskie

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2015

Era:
Historia nowożytna

ISBN:
978-83-650-8001-1

Format:
A5

Rodzaj oprawy:
Miękka (proj. Anna Siermontowska-Czaja)

Liczba stron:
212

Recenzowana publikacja to inicjatywa cenna, tym bardziej, że w polskiej nauce nie zawsze mamy do czynienia z pogłębioną refleksją metodologiczną, związaną z edycją źródeł staropolskich. Tym razem jednak oprócz historyków i filologów polskich, swoje artykuły publikują badacze z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Litwy [...]. Publikacje takie jak omawiany zbiór studiów pt. "Edytorstwo źródeł - ograniczenia i perspektywy", oprócz niewątpliwie wysokich walorów warsztatowych i merytorycznych, stanowi bardzo poważny wkład w tego typu dyskusję, wzbogaconą przez ustalenia historyków z krajów sąsiednich.
Z recenzji dr. hab. Adama Kaźmierczyka

Powiązane produkty