Historia Wojen, t. I (ks. I-IV)

Autor:
Prokopiusz z Cezarei, Dariusz Brodka (tłumaczenie, wstęp i komentarz)

Redakcja:
Dariusz Brodka

Seria:
Źródła historyczne

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2013

Era:
Starożytność i archeologia

ISBN:
978-83-62261-78-9

Format:
B5

Rodzaj oprawy:
Twarda (proj. Anna Siermontowska-Czaja)

Liczba stron:
461

NOWOŚCI

Dodaj do koszyka

Piszący ok. połowy VI w. Prokopiusz z Cezarei jest zaliczany do najwybitniejszych historyków, zarówno z perspektywy starożytności jak i Bizancjum. Napisał trzy dzieła: Historię Wojen, Historię Sekretną oraz O budowlach, które dostarczają podstawowoych informacji nie tylko o wojnach i ogólnie panowania cesarza Justyniania (527-565), lecz także o wydarzeniach wcześniejszych. Dzięki Prokopiuszowi znane są zmagania militarne Bizancjum z Persami, Wandalami, Ostrogotami i innymi ludami barbarzyńskimi.[...]

 

W związku z tak wielkim znaczeniem Historii Wojen dla współczesnych badań przygotowanie przez prof. Dariusza Brodkę kompletnego przekładu tego dzieła z języka greckiego na język polski trzeba unzać za ważne wydarzenie. Wreszcie udało się zrealizować stary postulat polskiego środowiska naukowego. Filolodzy, historycy  archeolodzy i wszyscy znainteresowani późnym antykiem i Bizancjum będą mogli skorzystać nie tylko z nowoczesnego przekłądu opatrzonego komentarzem, ale także z towarzyszącego mu wprowadzenia; na szczęscie całość jest dziełm wybitnego znawcy twórczości Prokopiusza, co daje gwarancję jakości niniejszej publikacji. (z recenzji dr hab. S. Turleja)

Niniejsze wydanie (2021 r.) stanowi dodruk do pierwszego polskiego tłumaczenia dzieła Prokopiusza z 2013 r.

Powiązane produkty