II Rzeczpospolita w twórczości Ks. Jana Piwowarczyka

Autor:
Andrzej Synowiec

Seria:
Studia z historii XX wieku

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2006

Era:
Historia XIX i XX wieku

ISBN:
83-88737-43-0

Format:
B5

Rodzaj oprawy:
Twarda (proj. Anna Siermontowska-Czaja)

Liczba stron:
255

PROMOCJE

Dodaj do koszyka

Ks. Jan Piwowarczyk (1889-1959) był krakowskim duszpasterzem, nauczycielem akademickim i działaczem społecznym. Znaczną część swego życia poświęcił swej największej pasji - dziennikarstwu. Był redaktorem przedwojennego "Głosu Narodu", a po wojnie zorganizował "Tygodnik Powszechny", działający prężnie do dnia dzisiejszego. Piwowarczyk miał wyraziste poglądy i wygłaszał je bezkompromisowo, nie oglądając się na aktualną koniunkturę polityczną. Język jego publicystyki, często ostry, dosadny, nie był pozbawiony ironii. Krakowski publicysta jawi się jako doskonały przewodnik po rzeczywistości społecznej i politycznej Polski międzywojennej. Jego spuścizna pisarska stanowi skarbnicę wiedzy, która może być inspioracją dla wielu badaczy XX-wiecznej Polski.