Lecz jako tyran zostanie opuszczony. Niderlandzka myśl polityczna w drugiej połowie XVI wieku

Autor:
Rafał Szmytka

Seria:
Pragmateia

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2014

Era:
Historia nowożytna

ISBN:
978-83-62261-85-7

Format:
A5

Rodzaj oprawy:
Miękka (proj. Anna Siermontowska-Czaja)

Liczba stron:
320

Druga połowa XVI wieku należy do momentów przełomowych w historii Niderlandów. W okresie pojawienia się wyznań reformowanych, nasilającej się inkwizycji i pod twardymi rządami kolejnych namiestników, dynamicznej ewolucji podlegała tamtejsza myśl polityczna. Drogę, jaką przebyła ona od średniowiecznej ideologii stanowo-monarchicznej po nowożytne koncepcje republikańskie, odzwierciedlają teksty publicystyczne i popularne druki ulotne. Na ich podstawie Autor omawia i odtwarza dyskusję polityczną toczoną w Krajach Nizinnych podczas pierwszej fazy wojny osiemdziesięcioletniej, która doprowadziła do detronizacji Filipa II i powstania Republiki Zjednoczonych Prowincji, potocznie zwanej Holandią.