Mieszkańcy Jędrzejowa Anno Domini 1886

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2019

Era:
Średniowiecze

ISBN:
978-83-66304-13-0

Format:
A5

Rodzaj oprawy:
Miękka (proj. F.H.U. Mykom)

Liczba stron:
195

Dodaj do koszyka

Mieszkańcy Jędrzejowa Anno DOmini 1886  należeli do ludzi młodych. Na ogólną liczbę 4506 osób na stałe zamieszkujących miasto dzieci i młodzież w wieku do 19 lat stanowiły 43,41% Odsetek dwudziestolatków wynosił natomiast 18,89% a trzydziestolatków 13,67%. Blisko 40% ogółu mieszkańców to ludność napływowa. Najwięcej przybyszów pochodziło z najbliższych okolic, tj. z powiatu jędrzejowskiego oraz guberni kieleckiej. Wśród osiedleńców najwięcej było katolików (66,16%) i wyznawców judaizmu (32,50%). Ci pierwsi wywodzili się głównie z sąsiadujących z Jędrzejowem gmin Raków i Prząsław, drudzy natomiast z najbliżej położonych osad i miast, takich jak Chęciny, Wodzisław i Sobków.