Miscellanea res Polonorum, Brittanorum ac Judaeorum Illustrantia

Autor:
Jakub Basista, Mariusz Markiewicz, Adam Kazimierczak, Dominika Oliwa

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2015

Era:
Historia nowożytna

ISBN:
978-83-650-8003-5

Format:
B5

Rodzaj oprawy:
Twarda (proj. Anna Siermontowska-Czaja)

Liczba stron:
332

PROMOCJE

Dodaj do koszyka

W podsumowaniu mogę stwierdzić, że wszystkie zebrane w prezentowanym tomie prace przygotowane zostały z godną podkreślenia dbałością o ich wysoki poziom naukowy. Wszystkie artykuły przynoszą nowe istotne ustalenia badawcze. Na korzyść całego dzieła przemawia także fakt, iż łączy ono elementy historii państwa polsko-litewskiego i dziejów powszechnych, a łączność ta nie jest przypadkowa i została dobrze umotywowana. Takie zbiory trafnie włączające wczesnonowożytne sprawy polskie w szerszy, europejski krąg wydarzeń to rzadkość w polskiej historiografii. […] Na tle znanych mi innych publikacji naukowych z tego obszaru badawczego, omówiona wyżej kolekcja jest więc propozycją znakomitą”
z recenzji prof. Waldemara Kowalskiego