Narodziny elit rzymskich (VIII-VI w. p.n.e.)

Autor:
Andrzej Łoś

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2022

Era:
Starożytność i archeologia

ISBN:
978-83-67497-02-2

Format:
B5

Rodzaj oprawy:
Twarda (proj. F.H.U. Mykom)

Liczba stron:
550

NOWOŚCI

Książka Andrzeja Łosia to obszerne studium dotyczące powstania i uformowania się elit państwa rzymskiego w pierwszej fazie jego istnienia (okres królewski), to jest w casie od połowy VIII w. przed Chr., czyli od momentu, gdy zauważalne jest "pojawienie się w materiale archeologicznym wyraźnych śladów intensyfikacji procesu narastania różnic społecznych", po schyłek wieku VI, to jest do "wprowadzenia ustroju republikańskiego, będacego formą oligarchicznych rządów patrycjatu".

Mamy do czynienia z pracą, która wyraziście przybliża nam tak dzieje arystokracji rzymskiej w czasach jej formowania, jak również stanowi ważny głos w dyskusji nad początkami państwa rzymskiego. Z całą pewnością nie ma odpowiednika w literaturze przedmiotu na skalę międzynarodową. Jest przy tym głosem w dyskusji nad aktualnym stanem historiografii - w szerokim znaczeniu słowa - poświęconej archaicznemu Rzymowi. Andrzej Łoś wykazał się prawdziwym mistrzostwem w poruszaniu się w gaszczu literatury i hipotez badawczych, zawsze z podkresleniem własnego punktu widzenia, dowodzącego dogłebnego opanowania źródeł. 

Z recenzji prof. dr. hab. Leszka Mrozewicza