Pogrobowcy wielkiej idei. Przemiany społeczne w Grecji w latach 1923-1940.

Autor:
Tadeusz Czekalski

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2007

Era:
Historia XIX i XX wieku

ISBN:
978-83-88737-58-9

Format:
B5

Rodzaj oprawy:
Twarda (proj. Anna Siermontowska-Czaja)

Liczba stron:
207

PROMOCJE

Dodaj do koszyka

Szereg cech, takich jak przywiązanie do tradycji i religii, a także skłonność do politycznego radykalizmu każe postrzegać Greków jako typowych mieszkańców Półwyspu Bałkańskiego. Jednak doświadczenia historyczne i geograficzny kształt państwa ukształtowały społeczeństwo o specyficznej mentalności, żyjące w poczuciu własnej wyjątkowości – jako spadkobierców kultury antycznej i biznatyjskiej.
Ksiązka prezentuje szczególnie interesujący z punktu widzenia historii społecznej okres po klęsce w wojnie z Turcją, oznaczającej koniec marzeń o „Grecji dwóch kontynentów i pięciu mórz”. Ekonomiczne konsekwencje przegranej wojny splotły się ze społeczno-kulturowym wstrząsem, jakim stał się napływ do pięciomilionowego kraju, liczącej ponad milion rzeszy uchodźców z Azji Mniejszej. Oznaczało to w praktyce przebudowę lub niszczenie dziewiętnastowiecznych struktur społecznych, ale także pojawienie się nieznanych dotąd w życiu społecznym zagrożeń i konfliktów.