Political Concepts and Language of Isocrates

Autor:
Joanna Janik

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2012

Era:
Starożytność i archeologia

ISBN:
978-83-62261-45-1

Format:
A5

Rodzaj oprawy:
Miękka (proj. Anna Siermontowska-Czaja)

Liczba stron:
188

PROMOCJE

Dodaj do koszyka

Izokrates, intelektualista, erudyta i teoretyk wymowy, zasłynął przede wszystkim jako wychowawca całego pokolenia wybitnych mówców. Przez całe, niemal stuletnie życie, żywo interesował się życiem politycznym, choć nie brał w nim czynnego udziału. Swoje refleksje na temat bieżących wydarzeń zawierał w pisanych w formie mów traktatach. Współcześnie coraz częściej określa się go mianem komentatora politycznego i publicysty. Niniejsza praca poświęcona jest analizie politycznych teorii Izokratesa w oparciu o badanie terminologii jego tekstów.

„Praca Joanny Janik w twórczy sposób uzupełnia światowe osiągnięcia uczonych. Teza tej pracy, sprowadzająca się do stwierdzenia, że w centrum Izokratejskiej refleksji znajduje się polityka, a nie paideia (w znaczeniu formacji człowieka) została w sposób przekonywający udowodniona poprzez subtelne analizy kontekstów, w jakich pojawiały się terminy polityczne, i poprzez bystre dostrzeganie paralel intertekstowych”
z recenzji prof. Kazimierza Korusa