Prasa województwa krakowskiego w latach 1918-1939

Autor:
Jacek Lachendro

Seria:
Studia z historii XX wieku

Miejsce wydania:
Kraków

Era:
Historia XIX i XX wieku

ISBN:
83-88737-18-X

Format:
B5

Rodzaj oprawy:
Twarda (proj. Anna Siermontowska-Czaja)

Liczba stron:
512

PROMOCJE

„Autor podjął się ambitnego zadania napisania dziejów prasy lokalnej, rozległego przed 1939 r. województwa krakowskiego, obejmujących lata 1918-1939. Takiej syntezy dotąd nie było. […] Znajomość zawartości prasy, wielu materiaów archiwalnych i piśmiennictwa naukowego pozwoliły autorowi na osadzenie pracy w realiach epoki, uwzględnienie przy powstawaniu prasy lokalnej wielu uwarunkowań, w tym też nieformalnych, niejako zakulisowych. Tym samym formułowane wnioski stały się bardziej pełne i wiarygodne, spostrzeżenia trafne, co skłania […] do wyrażenia opinii o przykładowej wręcz rzetelności warsztatowej. […] W zakończeniu autor przedstawił trafnie wysuniete wnioski z przeprowadzonych badań prasy lokalnej województwa krakowskiego, zachowując należyty dystans do materiałów zebranych, obiektywizm w ocenach opisywanych zjawisk.”
Z recenzji prof. dr hab. Jerzego Jarowieckiego