Proventus Camerae Apostolicae debiti. Opłaty duchowieństwa polskiego na rzecz papiestwa w latach 1417-1484

Autor:
Marek D. Kowalski

Seria:
Medium aevum

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2010

Era:
Średniowiecze

ISBN:
978-83-62261-11-6

Format:
B5

Rodzaj oprawy:
Twarda (proj. Anna Siermontowska-Czaja)

Liczba stron:
291

Dodaj do koszyka

Zakończony wiosną 1418 roku sobór w Konstancji oraz konkordaty zawarte przez papieża Marcina V z nacjami soborowymi dokonały głębokich zmian w papieskim systemie fiskalnym, ukształtowanym w okresie awiniońskim. Wiele dawnych świadczeń na rzecz Stolicy Apostolskiej zostało zlikwidowanych. Pozostały dwa podstawowe: serwicja, płacone przez biskupów i opatów, oraz annaty, płacone przez duchowieństwo niższe. Dzięki centralizacji poboru tych podatków i rozwojowi biurokracji skarbowej, z okresu XV wieku zachowały się do dziś źródła, które pozwalają dość dokładnie oszacować skalę obciążenia kleru katolickiego na rzecz papiestwa w późnym średniowieczu i każą zwe¬ryfikować potoczny pogląd o szerokim strumieniu pieniędzy, płynącym z Królestwa Polskiego do Rzymu.