Relacje polsko-ukraińskie w szkolnictwie państwowym południowo-wschodnich województw Drugiej Rzeczypospolitej

Autor:
Karol Sanojca

Seria:
Studia z historii XX wieku

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2013

Era:
Historia XIX i XX wieku

ISBN:
978-83-62261-65-9

Format:
B5

Rodzaj oprawy:
Twarda (proj. Anna Siermontowska-Czaja)

Liczba stron:
477

PROMOCJE

Dodaj do koszyka

W okresie międzywojennym historia narodów polskiego i ukraińskiego w znacznej mierze współtworzona była na terytorium Rzeczypospolitej. I w znacznej mierze – w szkole. Na terenach dawnej Galicji Wschodniej, tworzących administracyjnie województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie, funkcjonowało Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego, które musiało w swej działalności godzić istniejące tu różnice kulturowe, świadomościowe i bytowe. Druga Rzeczpospolita starała się dać mniejszościom etnicznym w sferze oświaty to, co w tamtych warunkach dać mogła. Jej działania – choć poddane w Dwudziestoleciu i okresie PRL-u ostrej krytyce – stanowiły jednak pragmatyczną próbę takiego ułożenia stosunków etnicznych, które godziłyby racje państwowe i obywatelskie z uznaniem ukraińskiej odrębności