Sejmiki województw ukrainnych podczas wygnania 1648-1700

Autor:
Jarosław Stolicki

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2023

Era:
Historia nowożytna

ISBN:
978-83-67497-47-3

Format:
B5

Rodzaj oprawy:
Twarda (proj. F.H.U. Mykom)

Liczba stron:
537

NOWOŚCI

Dodaj do koszyka

W kilku już pracach przywoływałem opinie historyków, którzy podkreślali role sejmików w Rzeczypospolitej. Uznani badacze wskazywali na potrzebę prowadzenia badań nad zgromadzeniami szlacheckimi. Są one konieczne, aby poznać organizację i funkcjonowanie tych instytucji w róznych ziemiach oraz poglądy zamieszkujących je obywateli na temat niemal każdej dziedziny zycia państwowego. Studia nad sejmikami dadza możliwośc sprostowania uproszczen na ich temat występujących w rozmaitych pracach, zwłaszcza syntezach. [...]

Najważniejszą rolę odgrywają sejmiki dla badań nad problemami ustrojowymi Rzeczpospolitej. Jest to konsekwencja szczególnego znaczenia staropolskiego parlamentaryzmu. Według Władysława Konopczynskiego był on "najwybitniejszym i najbardziej swoistym przejawem ducha polskiego w dziedzinie życia państwowego" nie przeszkadzało to oczywiście w różnej jego ocenie, także krytycznej, która wiązała z nim negatywne zjawiska, prowadzące do upadku państwa.

 

(ze Wstępu)