Studia i materiały z historii nowożytnej i najnowszej Europy Środkowo-Wschodniej, tom II

Miejsce wydania:
Kraków-Lwów

Data wydania:
2021

Era:
Historia XIX i XX wieku

ISBN:
978-83-66304-86-4

Format:
B5

Rodzaj oprawy:
Miękka (proj. F.H.U. Mykom)

Liczba stron:
102

PROMOCJE

Dodaj do koszyka

Oddajemy do rąk Czytelników drugi tom Studiów i materiałów z historii nowożytnej i najnowszej Europy Środkowo-Wschodniej. Na jego treść składają się cztery artykuły, dwie edycje źródeł oraz dwie noty o ksiązkach i projektach badawczych. Tematyka wspomnianych tekstów jest zróżnicowana, ale koncentruje się na dziejach Rusi Czerwonej i Galicji. Michał Kańkowski ukazał powinności ludności chłopskiej w dobrach Lipiny w Ordynacji Zamojskiej na przełomie XVIII i XIX w. Roman Marcinek omówił początki nowoczesnej służby konserwatorskiej we wschodniej Galicji. Tomasz Lis na kwestie galicyjskie spojrzał z szerszej perspektywy, analizując podróże jej mieszkańców do Istrii i Dalmacji. Andrij Starodub zaprezentował spór o prawosławną cerkiew św. Jerzego we Lwowie między władzami Drugiej Rzeczpospolitej a Kościołem Prawosławnym. Na uwagę zasługują edycje dokumentów. Maria Harasymczuk opublikowała źródła do dziejów ekonomii samborskiej w XVII w., natomiast Witalij Michałowski relację Jana Potockiego o bitwie pod Baworowem w 1589 r.

Powiązane produkty