Studia nad dziejami Italii i Egiptu

Autor:
Ludwik Piotrowicz

Redakcja:
Sławomir Sprawski, Bartosz J. Kołoczek

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2022

Era:
Starożytność i archeologia

ISBN:
978-83-67497-18-3

Format:
B5

Rodzaj oprawy:
Twarda (proj. F.H.U. Mykom)

Liczba stron:
318

NOWOŚCI

Dodaj do koszyka

Prezentowany tom zawiera wznowienie wybranych prac naukowych Profesora Ludwika Piotrowicza (1886-1957), cenionego badacza antyku i pierwszego kierownika Katedry Historii Starożytnej na Uniwersytecie Jagiellońskim (od roku 1922), wydanych z okazji 100-lecia jej powołania (obecnie jako Zakład Historii Starożytnej i Bizancjum). 

W skład zbioru weszły artykuły i rozprawy poświęcone wybranych problemom z dziejów Egiptu grecko-rzymskiego i Italii w czasach republiki rzymskiej. Niektóre z zawartych w nim tekstów ukazują sie po raz pierwszy w języku polskim, inne zaś wiele lat od publikacji. Wierzymy jednak, że są one warte przypomnienia, wiele ze spostrzeżeń i propozycji Profesora do dziś zachowuje bowiem swoją aktualność, a jego warsztat badawczy nadal może stanowić wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń starożytników.