Tessalia, Tessalowie i ich sąsiedzi.

Autor:
Sławomir Sprawski

Seria:
Notos - Scripta Antiqua et Byzantina

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2009

Era:
Starożytność i archeologia

ISBN:
978-83-88737-19-0

Format:
B5

Rodzaj oprawy:
Twarda (proj. Anna Siermontowska-Czaja)

Liczba stron:
198

Tessalowie mieli być późnymi przybyszami, którzy dopiero po wojnie trojańskiej przekroczyli góry Pindos i podbili rozległe niziny położone na południe od Olimpu. W latach poprzedzających najazd Kserksesa w 480 p.n.e., doszli do tak wielkiej potęgi, że podporządkowali sobie najbliższych sąsiadów i kontrolowali całą centralną Grecję niemal po granice Attyki. Taki obraz najdawniejszych dziejów Tessalii ukształtował się jeszcze w historiografii XIX wieku. Autor śledzi proces jego powstawania i zastanawia się nad wiarygodnością przekazów źródłowych, na których został opisany.