U źródeł obozu stańczykowskiego. Młodzi konserwatyści krakowscy (przyszli stańczycy) w politycznej "szkole" Hotelu Lambert

Autor:
Mateusz Piotr Gancewski

Miejsce wydania:
Przemyśl-Kraków

Data wydania:
2022

Era:
Historia XIX i XX wieku

ISBN:
978-83-61329-27-5

Format:
B5

Rodzaj oprawy:
Miękka (proj. Oskar Ostafin)

Liczba stron:
320

NOWOŚCI

Dodaj do koszyka

 

[...] Autor w umiejętny sposób łączy elementy biografistyki i tzw. historii wydarzeniowej (mam tu na myśli ważne wydarzenia na ziemiach polskich i w Europie w latach 1860-1864) z analiza mysli polityczno-społecznej, ukazując dojrzewanie ideowo-polityczne trójki przyszłych stańczyków. Lektura ocenianej rozprawy pozwala lepiej zrozumieć wybór drogi politycznej, na którą młodzi krakowscy współpracownicy Hotelu Lambert weszli po przełomowym w naszych dziewiętnastowiecznych dziejach roku 1864. 

Z recenzji dr. hab. Krzysztofa K. Daszyka, prof. UJ

Mateusz Gancewski proponuje w swej pracy nowoczesne ujęcie problemu kształtowania się idei politycznych, połączone z biografią intelektualną, w tym wypadku trzech przedstawicieli grona stańczyków. Praca powstała na gruncie solidnej kwerendy archiwalnej, przeprowadzonej zarówno w Polsce jak i zagranicą.  [...] Mateusz Gancewski doskonale panuje nad ogromem materiałów, świetnie radzi sobie interpretacyjnie, wysuwa ważne, inspirujące takż edla innych badaczy wnioski. Wreszcie książka przynosi wiele cennych ustaleń, znacznie poszerzając stan wiedzy na temat trójki wybitnych polityków konserwatywnych. Dzięki niej zupełnie na nowo, dogłębniej potrafimy spojrzeć i ocenić ideowe oraz polityczne wybory twórców słynnego konserwatywnego obozu.

Z recenzji dr. hab. Damiana Szymczaka, prof. UAM