Urzędnicy ziemi kijowskiej od drugiej połowy XI do pierwszej połowy XIII wieku. Studium prozopograficzne

Autor:
Vitaliy Nagirnyy

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2021

Era:
Średniowiecze

ISBN:
978-83-66304-81-9

Format:
B5

Rodzaj oprawy:
Twarda (proj. F.H.U. Mykom)

Liczba stron:
390

NOWOŚCI

Dodaj do koszyka

Elity ruskie X-XIII wieku już od ponad dwóch stuleci budzą zainteresowanie historyków. W centrum uwagi badaczy dziejów tradycyjnie znajdują się Rurykowicze, którym poświęcono ogromną liczbę studiów, dotyczących rozmaitych aspektów ich działalności. Dynastia ta doczekała się także osobnych opracowań genealogicznych, wśród których w pierwszej kolejności nalżey wymienić znakomite studia Dariusza Dąbrowskiego. Zupełnie inaczej natomiast wygląda kwestia badań prozopograficznych, skupiających się na otoczeniu władców ruskich. Historycy tylko sporadycznie zajmowali się tą tematyką, co odzwierciedla niewielka liczba poświęconych jej opracowań naukowych.