Wiadomo, że tutaj dobrze się mieszkało... Stary Prokocim we wspomnieniach mieszkańców

Redakcja:
Arkadiusz S. Więch

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2022

Era:
Historia XIX i XX wieku

ISBN:
978-83-67497-09-1

Format:
B5

Rodzaj oprawy:
Miękka (proj. F.H.U. Mykom)

Liczba stron:
164

NOWOŚCI

Dodaj do koszyka

Archiwistyka społeczna to niezwykle żywo rozwijająca się obecnie gałąź archiwistyki. Działajace w jej ramach tzw. archiwa społeczne powstają najcześciej jako wynik oddolnej inicjatywy pojedynczych jednostek lub grup pasjonatów zainteresowanych wybranym zagadnieniem np. historią lokalną lub postacią, losami mniejszości narodowych lub etnicznych. W mniej lub bardziej profesjonalny sposób gromadzą one różnorakie materiały archiwalne. [...] Wspólnym mianownikiem wszytkich archiwów społecznych jest chęć zapewnienia pamięci o przeszłości dla kolejnych pokoleń, uratowanie od zapomienia i zniknięcia świadectw minionych czasów. [...]

Szczególne miejsce w zbiorach archiwów społecznych zajmują wspomnienia świadków historii. Rozmowy nagrywane przez badaczy lub pasjonatów stanowią znaczący procent w ramach przechowywanych i udsotępnianych w różnej formie materiałach archiwalnych. Są one przykładem wykorzystania w archiwistyce społecznej historii mówionej (oral history). [...]

Na rzeczoną książkę złożyły się transkrypcje rozmów przeprowadzanych przez studentów historii (specjalizacji archiwalnej) Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach realizowanego przez nich, podczas zajęć "Warsztat historyka, archiwisty - projekty badawcze", projektu badawczego z zakresu archiwistyki społecznej "Stary Prokocim". Projekt ten realizowany był w dwóch turach. Pierwszej w 2019 roku -  złożyło się na nią: przygotowanie kwestionariusza tematycznego oraz odbycie rozmów a także sporządzenie ich transkrypcji oraz drugiej w 2021 roku, podczas której przygotowane zostały zestawienia materiałów źródłowych oraz opracowań monogaficznych dotyczących Prokocimia, a także opracowanie redakcyjne i merytoryczne samych wywiadów. 

(Ze wstępu)

 

Wersja książki dostępna w sprzedaży to ebook.