Współpraca Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Radzieckim w latach 1943-1945 w świetle materiałów amerykańskiej misji wojskowej w Moskwie

Autor:
Aleksandra Arkusz

Seria:
Studia z historii XX wieku

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2021

Era:
Historia XIX i XX wieku

ISBN:
978-83-66304-82-6

Format:
B5

Rodzaj oprawy:
Twarda (proj. F.H.U. Mykom)

Liczba stron:
288

PROMOCJE

Dodaj do koszyka

Celem pracy jest analiza współpracy amerykańskiej Misji Wojskowej w Moskwie z różnymi organami wojskowymi i resortowymi ZSRR w odniesieniu do wielowymiarowych (militarnych, polityczych, dyplomatycznych o gospodarczych) kwestii związanych z wojną przeciwko państwo Osi. Ponieważ Misja pełniła funkcję łącznika między amerykańskimi i radzieckimi władzami wojskowymi oraz funkcjonowała pod bezpośrednim kierownictwem ambasadora, działającego w zgodzie z wytycznymi z Waszyngtonu, jej aktywność doskonale obrazuje ówczesne trudne relacje USA-ZSRR.