Wybór mniejszych źródeł historycznych z okresu późnego antyku.

Autor:
Bartosz J. Kołoczek (przekład, wstęp i komentarz)

Seria:
Źródła historyczne

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2023

Era:
Starożytność i archeologia

ISBN:
978-83-67497-22-0

Format:
B5

Rodzaj oprawy:
Twarda (proj. F.H.U. Mykom)

Liczba stron:
364

NOWOŚCI

Dodaj do koszyka

Prezentowany zbiór obejmuje wybór mało znanych, lecz z wielu względów cennych krótszych łacińskich źródeł historycznych z IV - VI w. po Chr. Wśród przygotowanych tekstów znalazły sie m.in. anonimowe kroniki galijskie, kroniki Hydacjusza z Lemiki, Prospera z Akwitanii i Mariusza z Aventicum a także dzieła nalezace do innych gatunków literackich - historyczne materiały ze specyficznego kalendarza Polemiusza Sylwiusza, brewiarium Theodoriciana i Origo Constantini imperatoris, panegiryk poety Ennodiusza skomponowany na cześć króla Ostrogoów Theodoryka Wielkiego czy wreszcie historyczna część kazania "O zniszczeniu Brytanii" mnicha Gildasa. Całości dopełniają dołączone jako aneks wyimki z bazującej między innymi na twórczości autora Thodoriciana, do dziś nie wydanej  i nieopracowanej "Historii cesarskiej" prehumanisty Giovanniego de Matociisa, uczonego zakrystianina katedry w Weronie, w której bibliotece niedługo po śmierci de Matociisa Francisco Petrarca odnalazł listy Cycerona.