O języku łacińskim, t. I

Autor:
Marek Terencjusz Warron, Bartosz J. Kołoczek (wstęp, tłumaczenie i komentarz)

Redakcja:
Bartosz Jan Kołoczek

Seria:
Źródła historyczne

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2019

Era:
Starożytność i archeologia

ISBN:
978-83-66304-01-7

Format:
B5

Rodzaj oprawy:
Twarda (proj. F.H.U. Mykom)

Liczba stron:
182

NOWOŚCI

Dodaj do koszyka

Pochodzący z II poł. I wieku przed Chr. traktat Marka Terencjusza Warrona De lingua Latina ("O języku łacińskim") jest pod wieloma względami dziełem wyjątkowym. Z jednej strony jest to najstarsza obecnie zachowana, jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych rzymskich rozpraw lingwistycznych, bezcenne źródło wiedzy o mało znanym, specjalistycznym lub archaicznym słownictwie, prawdziwa kopalnia cytatów z niezachowanych do dziś prac innych autorów. Z drugiej zaś strony, zgodnie z tytułem pracy, stanowi ono obszerny wykład o samym języku łacińskim, jego historii, ewolucji, a także o ozywających go ludziach i rzeczywistości, w której funkcjonuje.

Obecnie planowany jest dodruk do wydania z 2019.

Powiązane produkty