O języku łacińskim. Tom II

Autor:
Marek Terencjusz Warron, Bartosz J. Kołoczek (wstęp, komentarz i tłumaczenie)

Redakcja:
Bartosz Kołoczek

Seria:
Źródła historyczne

Miejsce wydania:
Kraków

Data wydania:
2021

Era:
Starożytność i archeologia

ISBN:
978-83-66304-80-2

Format:
B5

Rodzaj oprawy:
Twarda (proj. F.H.U. Mykom)

Liczba stron:
263

NOWOŚCI

Dodaj do koszyka

W drugim tomie prezentowanego wydania oprócz pozostałych zachowanych ksiąg traktatu O języku łacińskim, traktujących o teoriach analogii i anomalii, został również zawarty przekład fragmentów i testimoniów pozostałych gramatycznych dzieł Warrona (nieraz poszerzonych względem ich zagranicznych edycji), a także pierwszy polski przekład niewielkiego, lecz bardzo wpływowego dzieła O dialektyce, autorstwa św. Augustyna, zdaniem współczesnych badaczy opartego przede wszystkim na zaginionym dziele Reatyńczyka. Dzięi temu czytelnik zyskuje wgląd w kompletny materiał, dzięki któremu – z pierwszej lub drugiej ręki – możemy dziś poznać zapatrywania rzymskiego uczonego na kwestie językowe, a niejednokrotnie również literackie i kulturowe.

Powiązane produkty